Jäseneksi liittyminen ja osoitteenmuutokset

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdenkin todistuksen koulusta saanut oppilas sekä entiset ja nykyiset henkilökunnan jäsenet maksamalla ainaisjäsenmaksun 50 euroa yhdistyksen tilille Sampo-Pankki Oyj FI16 8000 1479 1592 96. Viestiksi tulee merkitä nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Lisää tietoa yhdistyksestä saa sihteeriltä, Karolina Hentunen, Sairaalantie 3, 28500 PORI, s-posti karolina.hentunen@gmail.com.

Samoin osoitteenmuutokset voi ilmoittaa yhdistyksen sihteerille Karolina Hentuselle.