Virallisen osuuden lopuksi puheenjohtaja kukitti erovuorossa olevan sihteerimme Tytti Kaarron sekä kiitti 9 vuoden pituisesta senioriyhdistyksen hyväksi tehdystä työstä.