Kokouksen puheenjohtajana toimi lukion vararehtori Katri Ylitalo, talousasioista raportoi Heikki Santavuo ja sääntömuutoksista Karolina Hentunen.