Taideteoksen koulustamme Kunniaseniorille luovutti Mauri Jaakonsaari.