PSYL senioriyhdistystä edustivat Mauri Jaakonsaari, Alpo Tuomi ja Jari Leivo.