1. D luokkaretkellä Turussa keväällä 1956. Kuvan otti luokanvalvoja Antti Mattila.