Koulukuraattori Sanna Suominen kertoi nykyisin sekä koulukuraattorin että koulupsykologin työn olevan tärkeä osa kouluelämää.