Yhteistyö Porin muiden senioriyhdistysten kanssa

Länsi-Porin koulun senioriyhdistyksen hallitusjäsenet tulivat vieraaksemme tammikuun 24.2017 ja tutustuivat samalla vastaremontoituun kouluumme. Lukion rehtori Mari Aalto kertoi lukioidemme yhdistymisestä PSYL lukioksi sekä koulun saneeraustyöstä. Senioriyhdistystemme puheenjohtajat Katri Hirvola ja Pekka Peltonen lahjoittivat toisilleen koulujemme historiasta julkaistua aineistoa.


Vastavuoroisesti olimme vierailulla Länsi-Porin koululla 20.3.2018 keskustelemassa yhteistyöstä Porin muiden koulujen senioriyhdistysten kanssa. Länsi-Porin edustajina olivat: Katri Hirvonen, Hanna Grandan, Elina Aitamaa ja Kristiina Nieminen, Porin Lyseosta Johanna Siitari ja Matti Laakso sekä PSYListä Pekka Peltonen, Asta Matikainen ja Alpo Tuomi. 

Keskusteltiin, että pitäisi selvittää yhteistyö myös "Tipulan" ja Björneborgs Svenska Samskolanin vastaavien yhdistysten kanssa. Nykyistä PSYLin ja Porin Lyseon välistä vuosittaista golfkilpailua voitaisiin laajentaa kattamaan myös muita senioriyhdistyksiä. Lyseon senioriyhdistys järjestää 15.5.2018 kaikille avoimen luentotilaisuuden ilmaston muutoksesta. Hallitusten tapaaminen voisi olla 1 - 2 kertaa vuodessa. Asioiden eteenpäin viemiseksi sovittiin pidettävän seuraava yhteinen tapaaminen syksyllä, kokoonkutsujana PSYL.