Myös opettajat olivat aktiivisesti mukana ohjelmassa.