Jäseneksi liittyminen ja osoitteenmuutokset

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdenkin todistuksen koulusta saanut oppilas sekä entiset ja nykyiset henkilökunnan jäsenet maksamalla ainaisjäsenmaksun 50 euroa yhdistyksen tilille Sampo-Pankki Oyj FI16 8000 1479 1592 96. Viestiksi tulee merkitä nimi, osoite ja sähköpostiosoite.

Lisää tietoa yhdistyksestä löytyy kattavasti tältä kotisivultamme, tarvittaessa voitte ottaa yhteyttä yhdistyksemme sihteeriin, Karolina Hentunen, etunimi.sukunimi@gmail.com.

Samoin osoitteenmuutokset voi ilmoittaa yhdistyksen sihteerille.

Jaa tämä sivu