Syystapaaminen Mikaelsgårdenissa 2023

PSYL seniorit saivat tiistaina 14.11.23 tilaisuuden tutustua tärkeimpään Porissa rakenteilla olevaan projektiin, Svenska Kulturfonden i Björneborg säätiön Kampus-hankkeeseen. Seniorihallituksemme puheenjohtaja Hanna Raitakari sekä SKiB:n kulttuuri- ja viestintäjohtaja Anna Kyhä-Mantere toivottivat kolmisenkymmentä kiinnostunutta senioria tervetulleiksi Mikaelsgårdeniin. Tämä yli 50 miljoonaa euroa maksava, Porin ruotsalaisen yhteiskoulun yhteyteen nouseva kampus kaikille avoimine kulttuurikeskuksineen tulee sekä elävöittämään Porin kulttuurielämää että myös mahdollistamaan koulun oppilasmäärien lisäämisen. Nykyisin koulussa opiskelee noin 250 oppilasta ja ruotsinkielisessä päiväkodissa noin 100 tulevaa oppilasta. Tavoitteena on saada yhteismäärä nousemaan noin viiteen sataan ja lisäksi oikeudet kansainväliseen IB-lukio-opetukseen.

Lisäksi saimme kuulla kattavan esityksen Svenska Kulturfonden i Björneborg säätiön sekä ruotsalaisen koulun toiminnasta ja tulevaisuuden tavoitteista.

Yhteensä kolmisenkymmentä PSYL senioria kuuntelivat kiinnostuneina SKiB:n kulttuuri- ja viestintäjohtaja Anna Kyhä-Mantereen esitystä rakenteilla olevasta kampuksesta. Erityisen mielenkiintoinen oli virtuaalinen videoanimaatio, jonka avulla saimme kulkea läpi tulevan kampuksen kaikki sisätilat! 

Tilaisuuden päätteeksi Hanna Raitakari  kiitti yhdistyksemme puolesta Svenska Kulturfonden i Björneborg säätiötä vierailumahdollisuudesta. Perään lähetimme vielä kulttuuri- ja viestintäjohtajalle vieressä näkyvän kiitoskortin. Olipa todella mielenkiintoinen syystapaamisen aihe!

Havainnekuva tulevasta SKiB-kampuksesta. Kuva: JKMM Arkkitehdit Oy