Vuosikokous 2020

Yhdistyksemme vuosikokous 2020 järjestettiin olosuhteiden pakosta virtuaalisena etäkokouksena joulukuun 8. päivänä. Läsnä kokouksessa oli 10 PSYL senioria ja tavanomaisten kokousmuodollisuuksien lisäksi hyväksyttiin toimintakertomukset ja suunnitelmat, tilinpäätös vuodelta 2019 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille. Lisäksi hyväksyttiin yhdistyksemme sääntöihin esitetyt päivitykset. Erovuoroisista hallitusjäsenistä Soili Vuorenhela päätti jäädä pois hallituksesta ja hänen tilalleen valittiin uutena jäsenenä Miia Lindström.

Hallituksen esityksestä PSYL seniorit päättivät vuosikokouksessaan kutsua psykologian professori Christina Salmivallin vuoden 2020 kunniasenioriksi. Uuden kunniaseniorin tarkempi esittely löytyy kotisivumme ”Kunniaseniorit” luettelosta.

Jaa tämä sivu