Vuosikokous 2021

PSYL senioriyhdistyksen vuosikokous 2021 järjestettiin joulukuun 16. päivänä koulumme Linturi-salissa. Joulun läheisyydestä ja koronapandemiasta johtuen kokoukseen osallistuminen oli nykykielellä ilmaistuna ”haastavaa”, hallitusjäsenten lisäksi ainoastaan kolme muuta yhdistyksemme jäsentä osallistui tapahtumaan. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniaseniori Antti Raitakari ja sihteeriksi Karolina Hentunen. Tavanomaisten kokousmuodollisuuksien lisäksi hyväksyttiin toimintakertomukset ja suunnitelmat, tilinpäätös vuodelta 2020 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille. Senioriyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Peltonen ilmoitti luopuvansa tehtävästään ja tilalle valittiin Hanna Raitakari. Pekka Peltonen jatkaa hallitusjäsenenä, myös muut erovuorossa olleet hallitusjäsenet jatkavat tehtävissään.

Keskusteltiin myös koulu-uudistuksen myötä tapahtuneesta lukioiden yhdistymisestä Porin lukioksi sekä sen mahdollisesti tuomista haasteista senioriyhdistysten toiminnalle. Tähän asiaan paneudutaan tarkemmin tulevissa tapaamisissa. Edellisessä vuosikokouksessa vuoden 2020 kunniasenioriksi valitun psykologian professori Christina Salmivallin esittäytyminen siirtyy pandemiatilanteesta johtuen myöhempään ajankohtaan. Christina Salmivallin esittely löytyy kotisivumme ”Kunniaseniorit” osiosta.

Jaa tämä sivu