Jaa tämä sivu

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022

 

Perinteinen toiminta

 

Vuoden 2022 alun toimintaa rajoitti edelleen jonkin verran koronapandemia, mm. penkkaripäivää vietettiin vasta perjantaina huhtikuun 1.päivänä. Päivä alkoi oppilaiden yhteisellä tilaisuudella Cygnaeuksen koulun ruokasalissa, PSYL senioriyhdistyksen hallituksen puolesta tervehdyksen abeille esitti Alpo Tuomi. Koulumme vanhaa perinnettä kunnioittaen oppilaat olivat keskuudestaan valinneet vuoden Vallasnaiseksi Senni Mattilan ja Gentlemanniksi Sakari Rantalan. Koulun muututtua Porin Suomalaisesta Yhteislyseosta Porin Lukioksi, vuosi 2022 jäi historiaan viimeisenä PSYL-abien penkkaritapahtumana.

 

Sääntömääräinen vuosikokous järjestettiin huhtikuun 26. päivänä koulumme Linturi-salissa, kokoukseen osallistui yhteensä 18 PSYL senioria. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniaseniori Erkki Teikari ja sihteeriksi Karolina Hentunen. Kokouskutsussa tarkemmin eritelty ehdotus hallituksen kokoonpanon muutoksesta hyväksyttiin yksimielisesti. Tavanomaisten kokousmuodollisuuksien lisäksi hyväksyttiin toimintakertomukset ja suunnitelmat, tilinpäätös vuodelta 2021 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.

Päätettiin, että senioriyhdistyksen puheenjohtaja Hanna Raitakari jatkaa tehtävässään, samoin kuin myös erovuorossa olleet muut hallitusjäsenet, Asta Matikainen, Jari Leivo ja Alpo Tuomi. Entisen puheenjohtajan, Pekka Peltosen jätettyä hallitustehtävät, hänen tilalleen hallitukseen valittiin Kristiina Lilja. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Juusela ja Tellervo Elo sekä toiminnantarkastajaksi Juha Vuorenhela ja varalle Antti Penttilä.


Hallituksen kokoukset ja tapaamiset


Vuoden 2022 aikana hallitus kokoontui kolme kertaa, vuosikokouksen yhteydessä 26.4., 7.9. ja 12.10. Viime mainitun kokouksen yhteydessä palkittiin pitkäaikaisesta työstä PSYL seniorien hyväksi Soili Vuorenhela sekä Pekka Peltonen. Lisäksi perinteinen PSYL seniorien syystapaaminen järjestettiin 7.12. Satakunnan Museolla, jossa samalla tutustuttiin ”Sota Porissa” näyttelyyn. Syystapaamiseen osallistui yhteensä 25 PSYL senioria. Hallitukseen kuuluivat seuraavat: Hanna Raitakari, Mauri Jaakonsaari, Karolina Hentunen, Jari Leivo, Asta Matikainen, Heikki Santavuo, Alpo Tuomi, Veera Forsbacka, Kristiina Lilja sekä Miia Lindström.

Lokakuun viimeisenä päivänä 31.10. porilaisten koulujen senioriyhdistysten hallitukset kokoontuivat ensi kertaa yhteisen pöydän ääreen, isäntinä länsiporilaiset. Ajatuksia ja ideoita vaihdettiin senioriyhdistysten toimintojen jatkamisesta ja yhteistyöstä. Koulu-uudistuksesta huolimatta todettiin senioriyhdistysten jatkavan toimintaansa entiseen tapaan.


Tiedottaminen

Yhteydenpito jäsenistöön hoidettiin pääasiassa sähköpostin välityksellä. Kutsu vuosikokoukseen lähetettiin jäsenistölle sähköpostitse sekä julkaistiin lisäksi yhdistyksen kotisivuilla että Facebook ryhmässä. Jäsenkunnalle on tiedotettu aktiivisesti tapahtumista vuoden aikana edellä mainittujen tiedotuskanavien kautta. Tiedotusvastaavana on toiminut Alpo Tuomi.

 

Muuta

Senioriyhdistyksemme myöntämät stipendit peruskoulun päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville, yhteensä 500 €, toimitti yhdistyksemme varapuheenjohtaja Jari Leivo. Viimeisen kouluviikon maanantaina 30.5. 2022 vietettiin Psyllin yläkoulun osalta ”hautajaispäivää”. Mukana oli kaikki 7.- 9. luokkalaiset yläkoululaiset, joista osa jatkoi yläastetta "Porin Lyseon koulussa", entisessä Porin Lyseossa. Uudistuksen myötä koulu muuttui noin 1250 oppilasta käsittäväksi Porin Lukioksi.

Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 700, joista noin 300 jäsentä saa senioriyhdistyksen tiedotteita sähköpostitse. Kaikille muille tiedotustoiminta tapahtuu yhdistyksen kotisivun ja Facebook- ryhmän kautta.

 

17.04.2023 Hallitus


Toimintakertomus vuodelta 2021

Perinteinen toiminta

Vuoden 2021 toimintaa varjosti edelleen jatkuva koronapandemia, joka rajoitti huomattavasti yhdistyksemme perinteisiä tapahtumajärjestelyjä. Pandemian johdosta Abi-tilaisuus järjestettiin tänä vuonna torstaina helmikuun 11. päivänä videoyhteytenä luokkiin. PSYL Seniorit oli valmistellut tilaisuuteen oman videotervehdyksensä koulunsa päättäville abeille. Penkkariajelut oli tänä vuonna korvattu tapahtumalla koulun pihalla, jossa tapahtui myös perinteinen karkkien heitto nuoremmille koululaisille. Koulumme vanhaa perinnettä kunnioittaen oppilaat olivat keskuudestaan valinneet vuoden Vallasnaisen ja Gentlemannin.

Sääntömääräinen vuosikokous, joka normaalitilanteessa olisi pitänyt järjestää huhtikuussa, järjestettiin poikkeuksellisesti joulukuun 16. päivänä koulumme Linturi-salissa. Johtuen pandemiatilanteesta, hallitusjäsenten lisäksi ainoastaan kolme muuta yhdistyksemme jäsentä osallistui tapahtumaan. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniaseniori Antti Raitakari ja sihteeriksi Karolina Hentunen. Tavanomaisten kokousmuodollisuuksien lisäksi hyväksyttiin toimintakertomukset ja suunnitelmat, tilinpäätös vuodelta 2020 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille.

Senioriyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Peltonen ilmoitti luopuvansa tehtävästään ja tilalle valittiin Hanna Raitakari. Pekka Peltonen jatkaa hallitusjäsenenä, myös muut erovuorossa olleet hallitusjäsenet jatkavat tehtävissään. Voimassa olleiden rajoitusten vuoksi perinteistä seniorien syystapaamista ei myöskään vuonna 2021 järjestetty.

Hallituksen kokoukset

Vuoden 2021 aikana hallitus kokoontui neljä kertaa, 17.2, 15.4, 4.5., sekä 30.11. Hallitukseen kuuluivat seuraavat: Hanna Hildén, Mauri Jaakonsaari, Karolina Hentunen, Jari Leivo, Asta Matikainen, Heikki Santavuo, Alpo Tuomi, Veera Forsbacka sekä Miia Lindström, puheenjohtajana Pekka Peltonen.

Tiedottaminen

Yhteydenpito jäsenistöön hoidettiin pääasiassa sähköpostin välityksellä. Kutsu vuosikokoukseen lähetettiin jäsenistölle sähköpostitse ja julkaistiin paikallisessa lehdessä sekä lisäksi yhdistyksen kotisivuilla että Facebook ryhmässä. Jäsenkunnalle on tiedotettu aktiivisesti tapahtumista vuoden aikana edellä mainittujen tiedotuskanavien kautta. Tiedotusvastaavana on toiminut Alpo Tuomi.

Yhteistyö koulun kanssa

Yhdistys vaalii perinteitä välittämällä historiatietoa koulun nykyisille oppilaille. Oppilaat olivat keskuudestaan valinneet perinteisesti vuoden 2021 Vallasnaiseksi Eeva Haaslahden ja Gentlemanniksi Hermanni Jakosen. PSYL perinteiden mukaisesti gentlemannille luovutettiin hopeapäinen keppi ja vallasnaiselle pitsireunainen päivänvarjo.

Senioriyhdistyksemme myöntämät stipendit peruskoulun päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville, yhteensä 500 €, toimitti yhdistyksemme varapuheenjohtaja Jari Leivo.

Muuta

Perinteistä koulujen välistä jokavuotista golfkisaa emme valitettavasti pystyneet vuonna 2021 järjestämään. Rakas kilpailijamme Porin Lyseo järjesti kuitenkin oman ”VIHTAGOLF 2021" kisansa tavanomaista pienimuotoisempana Yyterissä su 5.8. klo 11 alkaen.

Yhdistyksen jäsenmäärä on yli 700, joista noin 300 jäsentä saa senioriyhdistyksen tiedotteita sähköpostitse. Kaikille muille tiedotustoiminta tapahtuu yhdistyksen kotisivun ja Facebook- ryhmän kautta. 

26.04.2022 Hallitus

Toimintakertomus vuodelta 2020

 Perinteinen toiminta

 Vuoden 2020 toimintaa varjosti koronapandemia, joka rajoitti huomattavasti yhdistyksemme perinteisiä tapahtumajärjestelyjä. Ennen voimaantulleita rajoituksia koulumme penkkaritapahtuma ja vanhojen tanssit ehdittiin järjestää normaalisti. Penkkareita edeltävässä kahvitilaisuudessa helmikuun 6. PSYL seniorien tervehdyksen koulunsa päättäville abeille esitti seniorihallituksen jäsen Veera Forsbacka. ”Vanhojentanssit” tanssittiin seuraavana päivänä sekä koululla, että tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Kauppakeskus Puuvillan Areenalla, videokooste tansseista yhdistyksemme Facebook sivulla.

Sääntömääräinen vuosikokous, joka normaalitilanteessa olisi pitänyt järjestää huhtikuussa, järjestettiin poikkeuksellisesti virtuaalisena etäkokouksena joulukuun 8. päivänä. Läsnä kokouksessa oli 10 PSYL senioria ja kokouksen puheenjohtajana toimi kunniaseniori Antti Raitakari sekä sihteerinä Karolina Hentunen. Tavanomaisten kokousmuodollisuuksien lisäksi hyväksyttiin toimintakertomukset ja suunnitelmat, tilinpäätös vuodelta 2019 sekä myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja tilivelvollisille. Lisäksi hyväksyttiin yhdistyksemme sääntöihin edellisessä vuosikokouksessa esitetyt päivitykset.

Erovuoroisista hallitusjäsenistä Soili Vuorenhela päätti jäädä pois hallituksesta ja hänen tilalleen valittiin uutena jäsenenä Miia Lindström. Hallituksen esityksestä PSYL seniorit päättivät vuosikokouksessaan kutsua psykologian professori Christina Salmivallin vuoden 2020 kunniasenioriksi. Uuden kunniaseniorin tarkempi esittely löytyy kotisivumme ”Kunniaseniorit” luettelosta.

Voimassa olleiden rajoitusten vuoksi perinteistä seniorien syystapaamista ei vuonna 2020 järjestetty.

Hallituksen kokoukset

Vuoden 2020 aikana hallitus kokoontui ainoastaan kaksi kertaa, sähköpostien välityksellä maaliskuussa ja marraskuun 11. päivänä koulumme Linturi salissa. Hallitukseen kuuluivat seuraavat: Hanna Hildén, Mauri Jaakonsaari, Karolina Hentunen, Jari Leivo, Asta Matikainen, Heikki Santavuo, Alpo Tuomi, Veera Forsbacka sekä Soili Vuorenhela, puheenjohtajana Pekka Peltonen.

Tiedottaminen

Yhteydenpito jäsenistöön hoidettiin pääasiassa sähköpostin välityksellä. Kutsu vuosikokoukseen lähetettiin jäsenistölle sähköpostitse ja julkaistiin paikallisessa lehdessä sekä lisäksi yhdistyksen kotisivuilla että Facebook ryhmässä. Jäsenkunnalle on tiedotettu aktiivisesti tapahtumista vuoden aikana edellä mainittujen tiedotuskanavien kautta. Tiedotusvastaavana on toiminut Alpo Tuomi.

Yhteistyö koulun kanssa

Yhdistys vaalii perinteitä välittämällä historiatietoa koulun nykyisille oppilaille. Penkkaritilaisuudessa julkistettiin myös oppilaiden keskuudestaan valitsemat vuoden 2020 Gentlemanni ja Vallasnainen. PSYL perinteiden mukaisesti gentlemannille luovutettiin hopeapäinen keppi ja vallasnaiselle pitsireunainen päivänvarjo.

 Perinteistä kevätjuhlaa koululla ei pandemiarajoitusten takia vuonna 2020 järjestetty. Senioriyhdistyksemme myöntämät stipendit peruskoulun päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville, yhteensä 500 €, toimitti yhdistyksemme varapuheenjohtaja Jari Leivo.

Muuta

Porin Suomalaisen Yhteislyseon lukiolaispoikien vuonna 1964 perustama “Gastronomi-Klubi” kokoontui tammikuun viimeisenä lauantaina 2020 jokavuotiseen kokkausiltaansa kotitalousopettaja Anne Jakonen-Lintulan johdolla. Kokoukseen mukaan päässeet kahdeksan kokkipoikaa perehtyivät tällä kerralla riistaruokien saloihin. Päivän tapahtumista tarkempi selostus kotisivulla kohdassa ”Julkaisut”

PSYL Seniorien ja Lyseon Seniorien perinteinen golfkilpailu 2020 pelattiin tällä kertaa Kalafornian hyväkuntoisella kentällä keskiviikkona 5. elokuuta. Kisaan osallistui kaikkiaan vain 20 pelaajaa, 14 lyseon ja 6 yhteislyseon senioripelaajaa, järjestelyvuorossa oli lyseon seniorit ja pelimuotona pistebogey. Kisan voitti Lyseo pistein 134–115. Henkilökohtaisen kisan paras oli lyseon Mikko Lainejoki (36 pistettä). Hän löi myös parhaan lyöntipelituloksen 81. PSYL:n paras oli Reijo Vuorinen (33 p). Tietoa kisasta tarkemmin yhdistyksemme kotisivulla.

Yhdistyksen jäsenmäärä on yli 700, joista noin 330 jäsentä on antanut sähköpostiosoitteensa ja saa säännöllisesti tiedotteita sitä kautta. Kirjepostin lähettämisestä on luovuttu kustannusten ja lisätyön johdosta.

18.2.2021 Hallitus

Toimintakertomus vuodelta 2019

Perinteinen toiminta

Vuoden 2019 vuosikokous pidettiin Porin Suomalaisen Yhteislyseon Linturi-salissa 11.4.209, johon oli tällä kertaa saapunut noin 25 PSYL senioria. Senioriyhdistyksen puheenjohtaja Pekka Peltonen toivotti kokousvieraat tervetulleiksi ja avasi kokouksen perinteisten pullakahvien ryydittämänä.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin PSYL lukion vararehtori Katri Ylitalo sekä sihteeriksi yhdistyksen hallituksen sihteeri Karolina Hentunen. Toimintakertomusten ja talousraporttien lisäksi paljon keskustelua synnytti yhdistyksemme sääntöjen uudistus, jota oli muokattu vastaamaan tämän hetken lakeja ja asetuksia.

Erovuorossa olleen Ilkka Rädyn tilalle valittiin hallituksen uudeksi jäseneksi Veera Forsbacka.

Kokouksen päätteeksi osallistujat saivat tutustua viime vuonna valmistuneeseen seniorien vitriinitilaan, jonne on kerätty koulumme perinteitä ja entisiä opetusmateriaaleja sisältävä pysyvä näyttely.

Syystapaaminen 2019

Länsirannikon Koulutus Oy Winnova tarjosi senioriyhdistyksemme jäsenille mahdollisuuden syystapaamiseen 12.11. 2019 heidän hiljattain uudistetuissa tiloissaan Porin tiedepuistossa. Syystapaamiseen osallistuneet 21 PSYL senioria saivat kattavan kuvan Winnovan toiminnasta rehtori Juha Vasaman johdolla. Hän kertoi vastuualueeseensa kuuluvan kaikki Länsirannikon Koulutus Oy WinNovan toimipisteet, joita Porin lisäksi on Raumalla, Laitilassa, Ulvilassa ja uutena mukaan tulevassa Uudessakaupungissa. Winnova tarjoa mitä monipuolisinta peruskoulutusta eri ammattialoille, Raumalla myös erikoistumista merenkulku- ja Ulvilassa metsäalan ammatteihin.

 Porissa lähes kaikki entiset Winnovan toiminnot, tyttöjen ja poikien ammattikoulusta, kauppiksesta, jne. on nyt keskitetty Tiedepuistoon osaksi entisen Porin Teknisen Oppilaitoksen uudelleenrakennettuja sekä siihen liitettyjä uusia tiloja. Tutustumiskierros Winnovassa vasta sai monen silmät avautumaan ja tajuamaan kuinka todella suuresta ja monipuolisesta koulutusyksiköstä on kyse!   

Hallituksen kokoukset

Vuoden 2019 aikana hallitus kokoontui yhteensä neljä kertaa. Hallitukseen kuuluivat seuraavat: Hanna Hildén, Mauri Jaakonsaari, Karolina Hentunen, Jari Leivo, Asta Matikainen, Heikki Santavuo, Alpo Tuomi, Veera Forsbacka sekä Soili Vuorenhela, puheenjohtajana Pekka Peltonen.

Tiedottaminen

Yhteydenpito jäsenistöön tapahtuu pääasiassa sähköpostin välityksellä. Vuosikokouskutsu lähetettiin jäsenistölle sähköpostitse sekä lisäksi julkaistiin yhdistyksen kotisivuilla että Facebook ryhmässä. Jäsenkunnalle on tiedotettu aktiivisesti tapahtumista vuoden aikana edellä mainittujen tiedotuskanavien kautta. Tiedotusvastaavana on toiminut Alpo Tuomi.

Yhteistyö koulun kanssa

Yhdistys vaalii perinteitä välittämällä historiatietoa koulun nykyisille oppilaille. Vuoden 2019 penkkaripäivää vietettiin torstaina helmikuun 14.päivänä. Päivä alkoi oppilaiden yhteisellä tilaisuudella koulumme juhlasalissa, jossa uskonnon ja psykologian lehtori Seppo Koivisto piti puheen oppilaille. PSYL senioriyhdistyksen hallituksen puolesta tervehdyksen abeille esitti Mauri Jaakonsaari. Tilaisuudessa julkistettiin myös oppilaiden keskuudestaan valitsemat vuoden 2019 Gentlemanni ja Vallasnainen. PSYL perinteiden mukaisesti gentlemannille luovutettiin hopeapäinen keppi ja vallasnaiselle pitsireunainen päivänvarjo.

 Kevätjuhlassa 31.5.2019  senioriyhdistystä edusti Jari Leivo. Valituille peruskoulun päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville annettiin kevätjuhlassa senioriyhdistyksen stipendit, yhteensä 500 €. Lisäksi ylioppilaille jaettiin senioriyhdistyksen pinssit.

 Muuta

Porin Suomalaisen Yhteislyseon lukiolaispoikien vuonna 1964 perustama “Gastronomi-Klubi” kokoontui jälleen tammikuun viimeisenä lauantaina 2019 jokavuotiseen kokkausiltaansa kotitalousopettaja Anne Jakonen-Lintulan johdolla. Kokoukseen mukaan päässeet kuusi kokkipoikaa perehtyivät tällä kerralla japanilaisen ja ranskalaisen keittiön saloihin.

Vuoden aikana järjestettiin lukuisia luokkakokouksia, mm. jo vuosina 1948 ja 1954 valmistuneet ylioppilaat tapasivat jälleen Porissa. Samoin kunniaseniorimme Erkki Teikarin 8 A luokka kokoontui viettämään 60-vuotisjuhliaan, kuten myös 5 D tyttöluokka vuodelta 1960.

Järjestyksessään kolmastoista koulujen senioreiden välinen golfkisa pelattiin Yyteri Golfin kentällä lauantaina 14.9. Järjestelyvuorossa olivat PSYL:n seniorit, fasilitoijana Heikki Santavuo ja pelimuotona henkilökohtainen pistebogey. Mukaan lähti 21 pelaajaa, 11 lyseolaista ja 10 psyl-pelaajaa, joista 8 pelaajan tulos laskettiin lopullisesti joukkuepistemäärään. Kisan voitti tällä kertaa lyseo pistein 227-218.

Yhdistyksen jäsenmäärä on yli 700, joista noin 330 jäsentä on antanut sähköpostiosoitteensa ja saa säännöllisesti tiedotteita sitä kautta. Kirjepostin lähettämisestä luovuttiin kustannusten ja lisätyön johdosta.

17.3.2020 Hallitus

Toimintakertomus 2018

Perinteinen toiminta

Vuoden 2018 vuosikokous pidettiin Satakunnan Kansa-lehden Kansantorilla 18.4.2018. Paikalle oli saapunut kolmisenkymmentä PSYL senioria. Yhdistyksen puheenjohtaja Pekka Peltonen toivotti sekä kokousvieraat että vierailevaksi esitelmöijäksi lupautuneen, Porin kesän 2018 asuntomessujen projektipäällikön Kari-Matti Haapalan, tervetulleiksi.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin kunniaseniori Antti Raitakari sekä sihteeriksi yhdistyksen hallituksen sihteeri Karolina Hentunen. Toimintakertomusten ja talousraporttien lisäksi keskusteltiin mm. Porin koulujen piirissä suunnitelluista uudelleenjärjestelyistä sekä senioriyhdistysten välisestä yhteistyöstä. Hallituksen uudeksi jäseneksi ja rahastonhoitajaksi valittiin TTK Heikki Santavuo, entinen rahastonhoitaja Ilkka Räty jatkaa hallituksessa siitä nyt eronneen Raija Juuselan tilalla.

Syystapaaminen 2018

PSYL-seniorien syystapaaminen järjestettiin Porin kaupungintalolla 21.11.2018. Tilaisuuteen osallistui yli 40 PSYL-senioria, kaukaisin aina Imatralta asti. Porin kaupungin puolesta isäntinä olivat sivistystoimialajohtaja Esa Kohtamäki sekä kaupunginvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Juha Vasama. Toimialajohtaja Esa Kohtamäki kertoi kattavasti kaupungin sivistystoimen näkymistä. Kouluverkkoon on suunnitteilla merkittäviä muutoksia, sillä vääjäämättömästi kouluikäisten nuorten määrän laskee ja vastaavasti ikäihmisten määrä kasvaa. Kohtamäen mukaan myös koulujen perinteiden ja nimien säilyttäminen kohtaa varmasti haasteita. Kiitoksena vierailumahdollisuudesta, sihteerimme Karolina Hentunen kiinnitti lopuksi kaupungin edustajien rintaan PSYL-seniorien perinteitä vaalivan rintamerkin, jotta mielipiteemme koulumme perinteiden säilyttämisestä pysyisi kirkkaana mielessä! Lopuksi puimme vierailun antia iltapalalla tunnelmallisessa Raatihuoneen Kellariravintolassa.

Hallituksen kokoukset

Vuoden 2018 aikana hallitus kokoontui yhteensä kuusi kertaa. Hallitukseen kuuluivat seuraavat: Hanna Hildén, Mauri Jaakonsaari, Karolina Hentunen, Jari Leivo, Asta Matikainen, Ilkka Räty, Heikki Santavuo, Alpo Tuomi sekä Soili Vuorenhela, puheenjohtajana Pekka Peltonen.

Tiedottaminen

Yhteydenpito jäsenistöön tapahtuu pääasiassa sähköpostin välityksellä. Vuosikokouskutsu lähetettiin jäsenistölle sähköpostitse sekä lisäksi julkaistiin yhdistyksen kotisivuilla että Facebook ryhmässä. Jäsenkunnalle on tiedotettu aktiivisesti tapahtumista vuoden aikana edellä mainittujen tiedotuskanavien kautta. Tiedotusvastaavana on toiminut Alpo Tuomi.

Yhteistyö koulun kanssa

Yhdistys vaalii perinteitä välittämällä historiatietoa koulun nykyisille oppilaille. Vuoden 2018 penkinpainajaisiin liittyvä abi-tilaisuus järjestettiin Porin Suomalaisen Yhteislyseon juhlasalissa helmikuun 15. päivänä. Tätä seurasi kahvitilaisuus Cygnaeuksen koulun ruokasalissa. Tämän vuoden abit olivat viimeinen 1900-luvulla syntyneiden ryhmä. Tilaisuudessa lukion rehtori Mari Aalto julkisti vuoden 2018 Gentlemannin ja Vallasnaisen, jotka oppilaat olivat valinneet keskuudestaan. Gentlemanni sai PSYL perinteiden mukaisesti hopeapäisen kepin ja vallasnainen pitsireunaisen päivänvarjon. Senioriyhdistystä edustivat Jari Leivo, Mauri Jaakonsaari sekä Alpo Tuomi.

Kevätjuhlassa 2.6.2018 senioriyhdistystä edusti Jari Leivo. Valituille peruskoulun päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville annettiin kevätjuhlassa senioriyhdistyksen stipendit, yhteensä 500 €. Lisäksi ylioppilaille jaettiin senioriyhdistyksen pinssit.

Muuta

Yhdistyksemme vanhin jäsen, jo sata vuotta täyttänyt Aini Grönlund-Rapp, menehtyi 12. tammikuuta 2018. Hän osallistui aktiivisesti yhdistyksemme toimintaan aina viime aikoihin asti.

Tammikuun viimeisellä viikolla kokoontui lukiolaispoikien aikoinaan perustama GASTRONOMI- KLUBI 50-vuotisjuhlaillalliselle rehtori Kimmo Salokankaan ollessa kunniavieraana. Hallituksemme jäsen Ilkka Räty on yksi Gastronomi-Klubin jäsenistä.

Maaliskuun 20. vierailimme Länsi-Porin koululla keskustelemassa yhteistyöstä Porin muiden koulujen senioriyhdistysten kanssa. Länsi-Porin edustajina olivat: Katri Hirvola, Hanna Grandan, Elina Aitamaa ja Kristiina Nieminen, Porin Lyseosta Johanna Siitari ja Matti Laakso sekä PSYListä Pekka Peltonen, Asta Matikainen ja Alpo Tuomi. 

Senioriyhdistykselle osoitettu vitriinitila koulullamme saatiin valmiiksi kesään mennessä. Aineiston keräämiseen ja näytteille asetteluun osallistuivat seniorihallituksen jäsenet, Soili Vuorenhela, Mauri Jaakonsaari, historian ja yhteiskuntaopin lehtori Jari Leivo sekä ryhmän vetäjänä yhdistyksen aiempi sihteeri Tytti Kaarto.

Vuoden aikana järjestettiin lukuisia luokkakokouksia, mukaan lukien 50-, 60- ja 70-vuotta sitten valmistuneet ylioppilaat. Hallituksen edustajat kävivät luokkakokouksissa esittelemässä senioriyhdistyksen toimintaa ja jakamassa yhdistyksen esitteitä.

Järjestyksessään kahdestoista koulujen senioreiden välinen golfkisa pelattiin Kalafornian kentällä yhteislähtönä su 16.9. klo 10.00 alkaen aurinkoisessa säässä. Suomen Golfliiton muuttuneiden kilpailusääntöjen mukaan ikäraja oli nyt sekä ladyilla että miehillä 50+.  Tällä kertaa Lyseo oli parempi luvuin 170 – 146. 

Yhdistyksen jäsenmäärä on yli 700, joista noin 330 jäsentä on antanut sähköpostiosoitteensa ja saa säännöllisesti tiedotteita sitä kautta. Kirjepostin lähettämisestä luovuttiin kustannusten ja lisätyön johdosta. Uusia jäseniä vuoden aikana liittyi kolme kappaletta.

6.3.2019 Hallitus

Toimintakertomus 2017

Perinteinen toiminta

Kevättapaaminen ja vuosikokous järjestettiin 27.4.2017 juuri saneeratun koulumme uudessa Linturi-salissa.  Vuosikokoukseen osallistui 55 jäsentä, puheenjohtajana toimi PSYL:n yläkoulun rehtori Kimmo Salokangas. Kokouksen jälkeen seurasi tutustumiskierros koulun uusituissa tiloissa.

Vuosikokouksen yhteydessä vuorineuvos Tauno Matomäki kertoi omista kouluajoistaan sekä myös kokemuksistaan työelämän piirissä sen jälkeen.

Syystapaaminen 2017

Satakunnan Ammattikorkeakoulu (SAMK) aloitti toimintansa syksyllä 2017 uudessa toimipaikassa. PSYL seniorit saivat kutsun tutustumiskäynnille uuden kampuksen tiloihin 15.11. 2017. Kampusvierailuun osallistui noin 35 PSYL senioria ja isäntinä toimivat vararehtori Cimmo Nurmi sekä teknologian osaamisalueen johtaja Petteri Pulkkinen. Kuulimme mielenkiintoisen yhteenvedon SAMKin toiminnasta mm. älykkäiden ratkaisujen parissa sekä että Satakunnan Ammattikorkeakoulu on valittu parhaimmaksi lajissaan koko Suomessa.

Kampuksella opiskelee noin 4200 opiskelijaa, joista kaukaisimmat tulevat aina Kiinasta ja Namibiasta asti.

Hallituksen kokoukset

Vuoden 2017 aikana hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Hallitukseen kuuluivat seuraavat: Hanna Hildén, Mauri Jaakonsaari, Raija Juusela, Tytti Kaarto, Jari Leivo, Asta Matikainen, Ilkka Räty, Alpo Tuomi sekä Soili Vuorenhela, puheenjohtajana Pekka Peltonen. Erovuoroiset Jaakonsaari ja Vuorenhela jatkoivat seuraavalle kolmevuotiskaudelle.

Erovuorossa olleen Tytti Kaarron tilalle valittiin uutena hallitusjäsenenä sihteeriksi Karolina Hentunen.

Tiedottaminen

Yhteydenpito jäsenistöön tapahtuu pääasiassa sähköpostin välityksellä. Vuosikokouskutsu lähetettiin jäsenistölle sähköpostitse ja osalle kirjeitse sekä lisäksi julkaistiin Satakunnan Viikossa ja yhdistyksen kotisivuilla. Jäsenkunnalle on tiedotettu aktiivisesti kotisivujen kautta osoitteessa seniorit-psyl.123kotisivu.fi. 

Yhteistyö koulun kanssa

Yhdistys vaalii perinteitä välittämällä historiatietoa koulun nykyisille oppilaille. Penkinpainajaistilaisuudessa 16.2.2017 senioriyhdistystä edustivat Soili Vuorenhela, Jari Leivo, Mauri Jaakonsaari sekä Alpo Tuomi. Senioriyhdistyksen terveisten lisäksi abiturienteille jaettiin PSYL Seniorit pinssit. Valituille peruskoulun päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville annettiin kevätjuhlassa senioriyhdistyksen stipendit, yhteensä 500 €. Lukion oppilaat Sara Niiranen ja Iiro Kallioinen (150 €) sekä yläkoulun oppilaat Amanda Välitalo ja Karla Vuorenoja (100 €).

Muuta

Hallituksen edustajat kävivät esittelemässä senioriyhdistyksen toimintaa ja jakamassa yhdistyksen esitteitä vuoden aikana järjestetyissä luokkakokouksissa.

Porin Lyseon Seniorit – PSYL:n Seniorit 55+ yhdestoista golfkisa pelattiin Yyterissä 27.8.2017. Kisan voitti tällä kertaa Porin Suomalaisen Yhteislyseon seniorit. 

Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 740, joista uusia jäseniä 10 kpl. 

07.03.2018 Hallitus

Toimintakertomus 2016 ja suunnitelma 2017

Porin Suomalaisen Yhteislyseon Seniorit ry                      TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

Perinteinen toiminta

Yhdistyksen perinteinen kevättapaaminen ja vuosikokous pidettiin 19.4.2016 Palmgren-konservatoriossa. Isäntänä toimi rehtori Markku Ollila, joka kertoi opiston noin 1000 oppilaan koostuvan vauvamuskarilaisista musiikin ammattiopiskelijoihin. Konservatorion tiloissa on musiikkiluokkien lisäksi 250 hengen konserttisali. Tilaisuudessa saimme myös nauttia PSYL:n yläkoulun ja konservatorion oppilaitten Amanda Välitalon ja Vilma Välimäen musiikkiesityksistä.

Vuosikokoukseen, jonka puheenjohtajana toimi lukion rehtori Mari Aalto, osallistui 32 jäsentä. Virallisten asioiden jälkeen Mari Aalto kertoi koulun lähitulevaisuudesta, jonka haasteina ovat mm. koulun remontti, Länsi-Porin ja PSYL:n lukioiden yhdistyminen, yo-kirjoitusten siirtyminen tietokoneilla suoritettaviksi ja lukion opetussuunnitelmien muutos.

 Yhdistys vietti 25-vuotisjuhliaan Palmgren-konservatoriossa 8.12.2016. Juhla, johon osallistui 77 henkeä, alkoi cocktail-tilaisuudellla ja huipentui PSYL:n ja Palmgren-konservatorion oppilaiden upeaan yhteisesitykseen joulumusikaalista ”A Christmas Carol”. Cocktail-tilaisuudessa julkistettiin vuoden 2016 kunniaseniori, varatuomari ja yhdistyksen entinen, pitkäaikainen rahastonhoitaja Ilkka Juusela. Hän esitteli yhdistyksen 25-vuotista taivalta muistojen täyttämän diasarjan avulla. Juhlan kunniaksi oli yhdistyksen tiedottaja Alpo Tuomi koonnut  koulumuisteluista julkaisun ”PSYL 90 vuotta, Senioriyhdistys 25 vuotta”. 

Hallitus

Vuoden 2016 aikana hallitus kokoontui 10 kertaa. Hallitukseen kuuluivat seuraavat: Hanna Hildén, Mauri Jaakonsaari, Raija Juusela, Tytti Kaarto, Jari Leivo, Asta Matikainen, Ilkka Räty, Alpo Tuomi sekä Soili Vuorenhela, puheenjohtajana Pekka Peltonen. Vuosikokouksessa 2016 valittiin erovuoroiset Matikainen, Leivo, Peltonen ja Tuomi jatkamaan seuraavalle kolmevuotiskaudelle.

Tiedottaminen

Yhteydenpito jäsenistöön on tapahtunut pääasiassa sähköpostinvälityksellä. Vuosikokouskutsu julkaistiin yhdistyksen kotisivuilla, Satakunnan Viikossa, ja lähetettiin sekä sähköpostitse että osalle jäsenistöä kirjeitse. 

Jäsenkunnalle on tiedotettu aktiivisesti yhdistyksen kotisivujen kautta osoitteessa seniorit-psyl.123kotisivu.fi. Sinne on laitettu valokuvia, kutsuja tulevista ja tarinoita pidetyistä luokkakokouksista. Yhdistyksen facebook-ryhmä on myös aktivoitu, ja sinne on runsaasti kertynyt kommentteja mm. entisistä opettajista ja penkin-painajaisten pukuperinteen valitettavasta katoamisesta.

 Yhteistyö koulun kanssa

Yhdistys vaalii koulun perinteitä välittämällä tietoa koulun historiasta nykyisille oppilaille. Penkinpainajais-päivänä 18.2. puheenjohtaja Pekka Peltonen ja historian lehtori Jari Leivo veivät yhdistyksen terveiset abiturienteille ja jakoivat heille pinssit.

Senioriyhdistys sai kutsun musiikin lehtori Guido Ausmaalta musiikkiluokkien päättökonserttiin 13.4.2016.

Peruskoulun päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville PSYL:n oppilaille annettiin kevätjuhlassa 2016 seniori-yhdistyksen stipendit, yhteensä 500 €.

 

Muuta

Jäsenrekisteri ja –osoitteisto on saatettu ajan tasalle. Kirjepostin huonon tavoitettavuuden johdosta hallitus toivoo jäsenistöltä päivitettyjä sähköpostiosoitteita. Hallituksen edustajat kävivät esittelemässä  senioriyhdistyksen toimintaa ja jakamassa yhdistyksen esitteitä kuudessa luokkakokouksissa vuoden 2016 aikana.

Porin Lyseon Seniorit – PSYL:n Seniorit 55+ kymmenes golfkisa pelattiin Kalaforniassa 4.9.2016. Huonosta säästä johtuen osanotto jäi vähäiseksi kisaan, jonka voitti tällä kertaa  Porin Lyseo.

 

Porin Suomalaisen Yhteislyseon Seniorit ry         TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE 2017

Toiminta

Hallitus on tähän mennessä kokoontunut 3 kertaa, 24.1., 7.3. ja 20.4.2017.

Jäsenistön perinteinen syystapaaminen järjestetään tulevana syksynä. Tapahtumasta ilmoitetaan myöhemmin yhdistyksen kotisivuilla ja lähetettävällä kutsulla. Valmistelut vuoden 2018 kunnia-seniorin nimeämiseksi on aloitettu.

Yhteistyö koulun kanssa

Hallitus pitää kiinteästi yhteyttä kouluun. Hallituksen jäsen Jari Leivo on koulun opettajakunnan edustaja ja yhdyshenkilö. Pyrimme löytämään yhteistyön avulla uusia keinoja ja kanavia jäsen-kuntamme määrän kartuttamiseksi.

Ponnistelemme edelleen koulun penkinpainajaisperinteen säilyttämiseksi. Pukuasia on otettu esille mm. abiturienttikahvituksen yhteydessä penkinpainajaispäivänä 16.2.2017, johon osallistuivat hallituksen edustajina Soili Vuorenhela, Jari Leivo, Mauri Jaakonsaari ja Alpo Tuomi. Abiturienteille jaettiin myös senioriyhdistyksen pinssit. Vanhoja perinteitä on tarkoitus tuoda esille myös koulun remontin yhteydessä senioriyhdistykselle osoitetussa, kellarikerroksessa sijaitsevassa  vitriini-tilassa.

Jatkamme myös stipendiperinnettä myöntämällä stipendit kahdelle peruskoulun päättävälle ja kahdelle ylioppilaaksi valmistuvalle PSYL:n oppilaalle. 

Tiedottaminen

Senioriyhdistyksen kotisivuja osoitteessa seniorit-psyl.123kotisivu.fi päivitetään yhdistyksen tiedottajan toimesta. Siellä on ilmoituksia tulevista luokkakokouksista ja raportteja pidetyistä kokoontumisista. Yhdistyksen 25-vuotisjuhlaa varten koottu juhlajulkaisu ”PSYL 90 vuotta, Seniori-yhdistys 25 vuotta” löytyy sieltä myös nettiversiona. Samoin on kotisivuilla nähtävissä mm. kuvasarja koulussa tapahtuneesta mittavasta saneeraustyöstä.

Jäsentiedotteet tullaan hoitamaan pääasiassa sähköpostitse. Niille jäsenille, joilla ei ole tieto-konetta käytettävissä, tiedotus hoidetaan pyydettäessä kirjeitse. Yhdistyksen esitteitä käytetään jäsenhankintaan luokkakokouksien yhteydessä.

Facebookissa olevassa julkisessa ryhmässä ”PSYL seniorit” esiintyy vilkasta ajatustenvaihtoa entisten oppilaiden toimesta kouluun liittyvissä aiheissa, joihin myös hallituksen jäsenet pyrkivät antamaan oman panoksensa.

Muuta

Yhdistyksen golfia harrastavat jäsenet osallistuvat golfkilpailuunPorin Lyseon Seniorit - PSYL:n Seniorit 55+ Yyterissä alustavien tietojen mukaan 27.8.2017. Käytännön järjestelyistä huolehtii tänä vuonna PSYL:n senioriyhdistys.

Toimintakertomus 2015 ja suunnitelma 2016

Porin Suomalaisen Yhteislyseon Seniorit ry                      TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015

Perinteinen toiminta

Yhdistyksen perinteinen kevättapaaminen ja vuosikokous pidettiin 14.4.2015 Satakunnan Kansan Kansantorilla. Isäntänä toimi päätoimittaja Tomi Lähdeniemi, joka kertoi Satakunnan Kansan ilmestymisestä perinteisenä lehtenä, ns. verkkolehtenä sekä maksullisena digilehtenä. 

Perinteiseen vuosikokoukseen, jonka puheenjohtajana toimi yläkoulun rehtori Kimmo Salokangas, osallistui 38 jäsentä. Erovuorossa olevia, hallituksen pitkäaikaista puheenjohtajaa, Ilkka Härmäläistä, sekä vuodesta 1991 alkaen rahastonhoitajan tehtäviä hoitanutta Ilkka Juuselaa muistettiin asianmukaisilla lahjoilla.

Vuosikokouksen jälkeen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Ilkka Härmäläinen esitteli vuoden 2015 kunniaseniorin, taiteilija Mari Rantasilan, joka kertoi koulun merkityksestä hänen taitelijauralleen. Muistelujen lomassa saimme kuulla Marin esittämänä kolme laulua. Mari palkittiin yhdistyksen toimesta kukilla ja Raimo Huittisen piirtämällä taululla rakkaasta koulustamme.

Yhdistyksen syystapaamisen merkeissä kävimme tutustumassa Porin Lääkäritalon Seniori-klinikkaan 5.11.2015. Osanottajia oli 34 kpl.

Hallituksen kokoukset

Vuoden 2015 aikana hallitus kokoontui 8 kertaa. Kokoukset pidettiin pääosin koululla eri luokkatiloissa. Hallitukseen kuuluivat seuraavat: Ilkka Härmäläinen, Hanna Hildén, Mauri Jaakonsaari, Ilkka Juusela, Raija Juusela, Tytti Kaarto, Jari Leivo, Asta Matikainen, Alpo Tuomi sekä Soili Vuorenhela. Vuosikokouksessa 2015 valittiin Ilkka Härmäläisen ja Ilkka Juuselan tilalle Pekka Peltonen ja Ilkka Räty. 

Tiedottaminen

Yhteydenpito jäsenistöön on tapahtunut pääasiassa sähköpostinvälityksellä. Vuosikokouskutsu, joka julkaistiin myös Satakunnan Kansassa, lähetettiin sekä kirjeitse että sähköpostitse.

Yhdistyksen kotisivut löytyvät osoitteesta seniorit-psyl.123kotisivu.fi. Sivuille pääsee myös Google-haulla  ”seniorit psyl” sekä koulun kotisivuilla olevan linkin kautta. Hallitus on ahkerasti päivittänyt tietoja ja laittanut kuvamateriaalia sekä tarinoita pidetyistä luokkakokouksista.

Yhteistyö koulun kanssa

Yhdistys vaalii koulun perinteitä välittämällä tietoa koulun historiasta nykyisille oppilaille. Penkin-painajaispäivänä 12.2. jakoi historian lehtori Jari Leivo abiturienteille senioriyhdistyksen pinssit.

Senioriyhdistys sai kutsun musiikin lehtori Guido Ausmaalta musiikkiluokkien Dreamfest-esitykseen 31.3.2015.

Peruskoulun päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville PSYL:n oppilaille annettiin kevätjuhlassa 2015 senioriyhdistyksen stipendit, yhteensä 500 €.

Muuta

Jäsenrekisteri ja –osoitteisto on saatettu mahdollisuuksien mukaan ajan tasalle.

Hallituksen edustajat kävivät esittelemässä  senioriyhdistyksen toimintaa luokkakokouksissa 20.4.  5 D/1960, 16.5.  8 B/1970 ja 6.6.2015  yo-3 C/D 1975.

Porin Lyseon Seniorit – PSYL:n Seniorit 55+ yhdeksäs golfkisa pelattiin Yyterissä 18.9.2015. PSYL päihitti Lyseon joukkueen täysin tasoituksin pelatussa pistebogey-kisassa pistein 316-239.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2015 lopussa oli 732.

7.3.2016 Hallitus

Porin Suomalaisen Yhteislyseon Seniorit ry         TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE 2016 

Toiminta

PSYL:n kunniaseniorin 2016 nimeäminen tapahtuu yhdistyksen 25-vuotisjuhlan yhteydessä syksyllä 2016.  Samassa tilaisuudessa julkistetaan koulumme varhaisia toimintavuosia koskeva oppilasmuistelmien kokoelma aina 1930-luvulta asti.

Hallitus on tähän mennessä kokoontunut 3 kertaa, 19.1., 16.2. ja 7.3.2016.

Yhteistyö koulun kanssa

Hallitus pitää kiinteästi yhteyttä kouluun. Hallituksen jäsen Jari Leivo on koulun opettajakunnan edustaja ja yhdyshenkilö. Pyrimme löytämään yhteistyön avulla uusia keinoja ja kanavia jäsenkuntamme määrän kartuttamiseksi.

Ponnistelemme edelleen koulun penkinpainajaisperinteen säilyttämiseksi, koska pidämme sitä erittäin tärkeänä tekijänä varsinkin nyt, kun syksyllä 2016 Länsi-Porin lukio yhdistyy PSYL:iin. Hallitus tutkii mahdollisuuksia informoida lukioluokkalaisten vanhempia pyrkimyksestämme palauttaa entinen perinne sille kuuluvalle paikalle.

Hallituksen edustajat, puheenjohtaja Pekka Peltonen ja historian lehtori Jari Leivo osallistuivat aamunavaukseen penkinpainajaispäivänä 18.2.2016, kertoivat senioriyhdistyksen toiminnasta sekä jakoivat pinssit abiturienteille.

Jatkamme myös stipendiperinnettä myöntämällä stipendit kahdelle peruskoulun päättävälle ja kahdelle ylioppilaaksi valmistuvalle PSYL:n oppilaalle.

Tiedottaminen

Facebookissa on julkinen ryhmä PSYL:in seniorit. Senioriyhdistyksen kotisivuja päivitetään ahkerasti hallituksen toimesta tekstein ja kuvin. Ilmoitukset tulevista ja pidetyistä luokkakokouksista löytyvät myös kotisivuiltamme osoitteessa seniorit-psyl.123kotisivu.fi. Myös aikanaan syksyllä julkaistava koulumuisteloitten kokoelma on tarkoitus tallentaa sinne.

Jäsentiedotteet tullaan hoitamaan sähköpostitse ja kirjeitse. Koska kirjepostitus on kallis ja  tehoton yhteydenpitomuoto, tullaan jatkossa keskittymään pääasiassa sähköpostitse tapahtuvaan tiedottamiseen. Yhdistyksen esitteen tiedot saatetaan vuosikokouksen jälkeen ajan tasalle, ja sitä käytetään jäsenhankintaan luokkakokouksien yhteydessä. 

Muuta

Yhdistyksen golfia harrastavat jäsenet osallistuvat golfkilpailuunPorin Lyseon Seniorit - PSYL:n Seniorit 55+ Kalaforniassa alustavien tietojen mukaan 4.9.2016. Käytännön järjestelyistä huolehtii Lyseon senioiriyhdistys/Ilkka Karumo ja Lauri Lempinen.

7.3.2016 Hallitus

Yhdistyksen toimintakertomus 2014 ja Toimintasuunnitelma 2015

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 

Perinteinen toiminta

Yhdistyksen perinteinen kevättapaaminen pidettiin 28.4.2014 Satakunnan Kansan toimitiloissa, jossa isäntänä toimi päätoimittaja Tapio Vallin. Päätoimittajan tervetulotoivotusten jälkeen seurasi yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous lehtitalon neuvottelutilassa. Paikalla oli 13 yhdistyksen jäsentä. Vuosikokouksen puheenjohtajana toimi PSYL:n lukion rehtori Mari Aalto. Vuosikokouksen virallisten asioiden jälkeen käytiin vilkas keskustelu kouluun liittyvistä asioista, sen remontointi-projektista sekä erityisesti tarpeesta jatkaa perinteitä abiturienttien penkinpainajaisissa, ehkä jonkin verran muutetussa muodossa. Vuosikokouksen jälkeen päätoimittaja Tapio Vallin kertoi sanomalehdistön toiminnan muutoksista yleisesti sekä erityisesti Satakunnan Kansa kohdalla.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui 4 kertaa. Kokoukset pidettiin 24.3., 3.6., 20.8. ja 2.12. koululla Senioritilassa.

Tiedottaminen

Yhteydenpito jäsenistöön on tapahtunut pääasiassa sähköpostinvälityksellä. Vuosikokouskutsu julkaistiin myös Satakunnan Kansassa. 

Aikaisemmat kotisivut osoitteessa http://psylseniorit.blogspot.com lopetettiin. Uudet kotisivut löytyvät osoitteesta http://seniorit-psyl.123kotisivu.fi/. Sivuille pääsee myös helposti Google-haulla  ”seniorit psyl” sekä koulun kotisivuilla olevan linkin kautta. Hallitus on ahkerasti päivittänyt tietoja ja laittanut kuvamateriaalia uusille sivuille.

Yhteistyö koulun kanssa

Yhdistys vaalii koulun perinteitä välittämällä tietoa koulun historiasta nykyisille oppilaille.

Penkinpainajaispäivänä jaettiin abiturienteille senioriyhdistyksen pinssit.

Peruskoulun päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville PSYL:n oppilaille annettiin 31.5.2014 senioriyhdistyksen stipendit, yhteensä 500 €.

Senioritila

Hallitus on pitänyt kokouksensa Senioritilassa. Kirjastotyöryhmä on viettänyt runsaasti aikaa kirjastokokoelman lajittelutyössä. Koulun remontin johdosta jouduttiin Senioritila kuitenkin tyhjentämään 11.12.2014. Kirjat ja muut yhdistyksen tavarat siirrettiin evakkoon kaupungin varastoon. Remontin aiheuttaman tilojen tyhjentämisen yhteydessä löytyi arvokasta historiallista esineistöä ja dokumentoitavaa materiaalia, joka on nyt otettu talteen.

Muuta

Porin Lyseon Seniorit – PSYL:n Seniorit 55+ kahdeksas golfkisa pelattiin Kalaforniassa 7.9.2014. Lyseolaiset voittivat toisen kerran, kun taas PSYL:n Senioreilla on hallussaan kuusi voittoa.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2014 lopussa oli 767. 

8.4.2015 Hallitus

 

TOIMINTASUUNNITELMA  VUODELLE 2015 

Toiminta 

PSYL:n kunniaseniorin 2015 nimeäminen tapahtuu yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä 14.4.2015.

Yhdistys järjestää syksyllä loka-marraskuussa toisen jäsentapaamisen. Tapaamisen teemaa ei ole vielä päätetty.

Hallitus on tähän mennessä kokoontunut 4 kertaa, 7.1., 23.2., 10.3., jolloin pidettiin vuosikokous-kutsujen postitustalkoot, ja 8.4.2015.

Yhteistyö koulun kanssa

Hallitus pitää kiinteästi yhteyttä kouluun. Hallituksen jäsen Jari Leivo on koulun opettajakunnan edustaja ja yhdyshenkilö. Pyrimme löytämään yhteistyön avulla uusia keinoja ja kanavia jäsenkuntamme määrän kartuttamiseksi. 

Ponnistelemme edelleen koulun penkinpainajaisperinteen säilyttämiseksi, koska pidämme sitä erittäin tärkeänä tekijänä Porin kaupungin lukioiden määrän supistuessa.

Hallituksen edustaja, historian lehtori Jari Leivo jakoi pinssit abiturienteille penkinpainajaispäivänä 12.2.2015. 

Jatkamme myös stipendiperinnettä myöntämällä stipendit kahdelle peruskoulun päättävälle ja kahdelle ylioppilaaksi valmistuvalle PSYL:n oppilaille.

Senioriarkisto ja  -tilat 

Senioriarkiston materiaali on toistaiseksi varastoituna kaupungin varastossa koulun remontin ajan. Pyrkimyksenä on saada osa siitä esille kuvina koulun seinille ja vitriineihin remontin valmistuttua, samoin kuin asianmukaiset tilat seniorikirjastoa ja kokoontumisiamme varten.

Tiedottaminen

Facebookissa on ryhmä PSYL:in seniorit.

Senioreitten kotisivuja päivitetään hallituksen toimesta tekstein ja kuvin. Kotisivuilta löytyy myös Luokkakokouksia-osio, johon seniorit voivat kirjoittaa uutisia esimerkiksi tulevista tapaamisistaan tai raportoida niiden tapahtumista jälkikäteen.

Jäsentiedotteet tullaan hoitamaan entiseen tapaan sähköpostitse ja kirjeitse. Postituskulujen minimoimiseksi tulemme käyttämään sähköpostia enenevässä määrin. Yhdistyksen esitteen tiedot saatetaan ajan tasalle, jotta sitä voidaan käyttää jäsenhankintaan.

Muuta

Yhdistyksen golfia harrastavat jäsenet osallistuvat golfkilpailuun Porin Lyseon Seniorit - PSYL:n Seniorit 55+ Yyterissä 18.9.2015.

8.4.2015 Hallitus

Yhdistyksen toimintakertomus 2012 ja Toimintasuunnitelma 2013

Porin Suomalaisen Yhteislyseon Seniorit ry, toimintakertomus vuodelta 2012

Perinteinen toiminta

Yhdistyksen perinteinen kevättapaaminen pidettiin sääntömääräisen vuosikokouksen yhteydessä Prizztech Oy:ssä 26.4. Tilaisuuteen osallistui 21 yhdistyksen jäsentä. Prizztechin toimitusjohtaja Risto Liljeroos selvitti osallistujille yrityksen rakennetta, tavoitteita ja toimintaa. Vuosikokouksen puheenjohtajana toiminut PSYL:n lukion rehtori Mari Aalto kertoi kuulumisia koululta. Kuulimme mm. että opiskelijat voivat tuoda omia kannettavia tietokoneitaan kouluun ja käyttää niitä langattoman verkon kautta.

Yhdistyksen syystapahtuma oli  talousseminaari 20.10. Se pidettiin Länsi-Suomen Osuuspankin tiloissa. Seminaariesitelmän piti professori Vesa Puttonen. Seminaarin aiheena oli ’Tutkijoiden rooli talouskriisien ennustamisessa’. Esitelmän jälkeen professori vastasi runsaslukuisen yleisön kysymyksiin. Tilaisuus alkoi lounaalla ja päättyi kahvitarjoiluun, joka Osuuspankki tarjosi.

Professori Vesa Puttonen esiteltiin jäsenistölle samassa tilaisuudessa myös yhdistyksen vuoden 2012 Kunniaseniorina.

Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontui 6 kertaa. Kaikki kokoukset pidettiin Senioritilassa koulun koululla. Kokouspäivät olivat: 7.3., 29 .3., 8.5., 2.5., 22.8. ja 5.9.

Tiedottaminen

Tiedottamiskanavana käytettiin lähinnä yhdistyksen kotisivua ja sähköpostiviestejä. Vuosikokouksesta ilmoitettiin myös Satakunnan Kansassa. Talousseminaariin kutsuttiin jäsenkirjeellä.

Yhteistyö koulun kanssa

Yhdistys vaalii koulun perinteitä välittämällä tietoa koulun historiasta nykyisille oppilaille. Tuemme erityisesti vaakalaudalla olevan penkinpainajaisasuperinteen säilymistä.

Hallitus järjesti kilpailun aiheesta pinssiin, jonka kuva-aihe liittyisi penkinpainajaisasuun. Kilpailun järjestämisestä huolehtivat rehtori Mari Aalto ja kuvataidelehtori Maria Vahteristo. Pinssikilpailun voitti Salla Vahteristo aiheella, jossa on silinterihattu ja päivänvarjo. Hänet palkittiin 150 euron stipendillä lakkiaisjuhlassa 2.6., jossa yhdistyksen puheenjohtaja piti myös puheen.

Peruskoulun  päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville PSYL:n oppilaille 2.6 annettiin stipendeinä yhteensä 700 euroa.

Senioriarkisto / kirjasto

Hallitus piti 8.6. ja 13. 6. talkoot PSYL:n kellarissa ja senioritilassa. Kellarissa oleva, lähinnä painotuotemateriaali, käytiin läpi ja puhdistettiin pölystä. Kiinnostavimpia kirjoja siirrettiin Senioritilaan.

Muuta

Historiikin uusintapainos on ollut vastatuulessa, koska vuonna 1996 tehty materiaali ei ole luettavissa nykytekniikalla. Asiaa selviteltiin vuoden mittaan. Uusintapainosta ei ole vielä tilattu mainituista syistä.

Lauri Eskon hautajaiset. Esa Anttila tovereineen lausui yhdistyksen tervehdyksen vainajan haudalla.

Golfkilpailun Lyseon ja PSYL:n Seniorit 55+ Kalaforniassa  5.9.  voitti Lyseo pistein 287-276. Viisi edellistä kisaa oli voittanut PSYL. Kisa on käyty vuodesta 2007.

Yhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2012 lopussa oli 775 henkilöä.

24.4.2013  Hallitus

 

 

Porin Suomalaisen Yhteislyseon Seniorit ry, toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Toiminta

Yhdistys järjestää kevätretken Kirjurinluotoon 16.5. Ohjelmassa on Kaupunginpuutarhan esittely ja kahvitilaisuus Kirjurinluodon kesäravintolassa. Samassa yhteydessä pidetään yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous.

Yhdistys järjestää syksyllä loka-marraskuulla toisen jäsentapaamisen. Tapaamisen teemaa ei ole vielä päätetty.

Kunniaseniori valitaan syksyllä.

Hallitus on tähän mennessä kokoontunut 3 kertaa, 30.1. 13.3. ja 24.4., Hallitus on kokoontunut Senioritilassa koululla.

Yhteistyö koulun kanssa

Hallitus pitää kiinteästi yhteyttä kouluun. Hallituksen jäsen Jari Leivo on koulun opettajakunnan edustaja ja yhdyshenkilö. Pidämme myös yhteyttä rehtoreihin.

Ponnistelemme edelleen koulun penkinpainajaisperinteen säilyttämiseksi ottaen kuitenkin huomioon, että perinteitä pitää päivittää. Olemme päättäneet kutsua lukuvuoden alussa koolle kokouksen, jonka edustajina on koulun henkilökuntaa, opiskelijoita ja senioreita ja avata keskustelun elinkelpoisen penkinpainajaiskäytännön kehittämisestä. Tähän liittyy vanhojen tanssit, jotka ovat maan tapa II.vuosiluokkalaisille, frakit ja daamien asut, penkipainajaisajelut ja muut penkinpainajaispäivän tavat.

Hallitus selvittää, voitaisiinko saada sponsoritukea yrityksiltä, jonka avulla hankittaisiin päivänvarjoja, kävelykeppejä ja / tai silintereitä, jotka lainattaisiin abiturienteille penkinpainajaispäivän ajaksi.

Hallitus on teettänyt 1000 kpl pinssejä, joita myydään yhdistyksen jäsenille hintaan 5 euroa kpl. Pinssit annetaan lahjana abiturienteille penkinpainajaispäivänä juhlasalissa aamunavauksen yhteydessä. Näin tehtiin ensimmäisen kerran 14.2.

Myönnämme jälleen myös stipendit peruskoulun päättäville ja ylioppilaiksi valmistuville PSYL:n oppilaille 2.6. Stipendien kokonaissumma on 500 euroa.

Senioriarkisto / kirjasto

Hallitus pitää taas kesätalkoot 6.6. koulun vanhan materiaalin järjestämiseksi.  

Hallitus jatkaa perinnemateriaalin keräämistä ja editointia tulevaa historiikkia varten. Materiaali kerätään tilaan V07, joka on tällä hetkellä seniorien kokoustila, koulun vanhan kirjakokoelman säilytyspaikka ja oppilaskunnan huone.

Seuraamme koulun peruskorjausvaiheiden etenemistä ja huolehdimme, että koulun perinnemateriaali säilyy ja saa asianmukaiset säilytystilat. Pyrkimyksenä on saada materiaalia myös näytteille esim. vitriineihin ja kehystettyinä tauluina.

Tiedottaminen

Uutena tiedotuskanavana on Facebook-ryhmä PSYL Seniorit.

Yhdistyksen kotisivu on nykyisin seniorit-psyl.123kotisivu.fi

Yhdistyksen linkki löytyy myös PSYL:n kotisivuilta, niin koulun kuin lukionkin. Sivuilla on myös tekstiä koulun historiasta.

Jäsentiedotteet lähetetään sähköpostina listalaisille. Isommista tapahtumista lähetetään myös kirje postitse koko jäsenistön tavoittamiseksi.

Muuta

Yhdistys osallistuu PSYL:n Seniorit  ry:n järjestämään golfkilpailuun Lyseon ja PSYL:n Seniorit 55+  30.8. Yyterissä .

 

24.4. 2013 Hallitus