Riemuylioppilaiden luokkakokous Porissa vuonna 2005

Keväällä 1955 matemaattiselta linjalta (8A) valmistuneet ylioppilaat tapasivat Porissa 21.- 22. 5. 2005.

Kuvassa takarivissä vasemmalta: Jyrki Heinonen, Veikko Pajunen, Jorma Sundqvist, Taimo Tuomi, Asko Helenius, Jorma Ettilä ja Ilmo Isotalo.

Eturivi vasemmalta: Matti Arstila, Auli Heinonen (Sirkka), Pirkko Suominen (Rannikko), Henna Gundersby (Hakaniemi), Irmeli Maliniemi (Lipsanen), Hilkka Wuolijoki (Routila), Juhani Hyvätti ja Martti Raussi.

Estyneinä olivat Olli Harttila, Simo Jaakkola, Tuomo Pynnä ja Liisa Tuunanen.

Joukosta olivat tähän mennessä poistuneet Pertti Brister ja Maija-Liisa Iivanainen (Kleemola).

Jaa tämä sivu